Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας και εξέλιξης του κόμβου πρόσβασης σε δεδομ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/IDM/R0/17/007
Υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας και εξέλιξης του κόμβου πρόσβασης σε δεδομένα αναφοράς του προγράμματος Copernicus (CORDA)
Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου παροχής υπηρεσιών με έναν οικονομικό φορέα ο οποίος είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας και εξέλιξης του κόμβου πρόσβασης σε δεδομένα αναφοράς του προγράμματος Copernicus (CORDA). Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι ανοικτή επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) η οποία έχει υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στο πρόγραμμα Copernicus.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/12/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
02/02/2018 16:00
09/02/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 246-513658 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/12/2017 00:00