Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πιλοτική μελέτη για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα οχήματα που...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.4/SER/2017/0019
Πιλοτική μελέτη για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα οχήματα που κινούνται με συμβατικά και εναλλακτικά...
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και οι βασικές επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία τα ελαφρά οχήματα (επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά) και τα βαρέα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν) που κινούνται με διαφορετικών τύπων συστήματα ισχύος (κινητήρες εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικοί κινητήρες) και που χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους καυσίμων ή ενέργεια μεταφοράς. Η μελέτη θα καλύψει τα ορυκτά καύσιμα (βενζίνη, LNG, πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο), τα βιοκαύσιμα και άλλα εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια. Θα αξιολογηθεί ο αντίκτυπος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της φάσης της χρήσης και της απόσυρσης/ανακύκλωσης, και θα ληφθεί υπ όψιν η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων. Καλύπτει τη χρονική περίοδο 2020-2050.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/12/2017 00:00
19/02/2018 16:00
01/03/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 246-513671
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/12/2017 00:00