Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018. A revised Appendix 3 - Product Catalogue has been uploaded.
Τίτλος:
Προμήθεια προϊόντων προς υποστήριξη των υπηρεσιών υποδομής ΤΠ και λειτουργιών στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP-1456
Προμήθεια προϊόντων προς υποστήριξη των υπηρεσιών υποδομής ΤΠ και λειτουργιών στον όμιλο της ΕΤΕπ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύσταση ενός δίαυλου αγοράς ειδικών προϊόντων υλισμικού και λογισμικού (και της εγκατάστασής, συντήρησης, ολοκλήρωσής τους και συναφών υπηρεσιών) για την υποστήριξη του τελικού χρήστη ΤΠ, των υπηρεσιών υποδομής, δικτύου και ενοποιημένης επικοινωνίας και των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων του Τμήματος Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα υπογραφούν πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια με έως και 3 παρόχους.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 041-088817
Διορθωτικό
28/02/2018 00:00
2017/S 247-516960
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/12/2017 00:00