Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση εκδηλώσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/014/17
Διαχείριση εκδηλώσεων
Ο υφιστάμενος στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η διασφάλιση σχεδιασμού ανώτατης ποιότητας για δραστηριότητες θεσμικών εκδηλώσεων και η άψογη διοργάνωση και η υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διασφάλιση της επιτυχίας τους. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες του EUIPO όσον αφορά την οργάνωση και τον συντονισμό των εκδηλώσεων, και να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται ένα δίκτυο συνεργατών/υπεργολάβων που εκτελούν το πλήρες πακέτο δραστηριοτήτων κάθε εκδήλωσης. Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να έχει στη διάθεσή τέτοιου είδους πηγές από το EUIPO, όπως ταξιδιωτικό πρακτορείο, υπηρεσίες αντιγραφής, καθαρισμού, ασφάλειας, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/12/2017 00:00
15/02/2018 13:00
19/02/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 024-050082
Διορθωτικό
03/02/2018 00:00
2017/S 250-526273
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/12/2017 00:00