Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση συμβάσεων αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Αξιών και Αγορών...
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2017/06
Διαχείριση συμβάσεων αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η διαχείριση των συμβάσεων αποκατάστασης που χρησιμοποιεί η ESMA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/12/2017 00:00
29/01/2018 23:59
30/01/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 247-516943
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/12/2017 00:00