Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες κατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης για την ΕΑΚΑΑ
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PROC/2017/10
Υπηρεσίες κατάρτισης και ηλεκτρονικής μάθησης για την ΕΑΚΑΑ
Στόχος αυτού του διαγωνισμού είναι να βρεθεί πάροχος με υπάρχοντα κατάλογο και μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενιαία σημεία εισόδου, για την κατάρτιση και ηλεκτρονική μάθηση της ΕΑΚΑΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/12/2017 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
31/01/2018 15:00
01/02/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2017/S 247-516942 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/12/2017 00:00