Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παιδική μέριμνα
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EIOPA-OP-013-2018
Παιδική μέριμνα
Ο στόχος της προβλεπόμενης σύμβασης-πλαίσιο είναι να δώσει τη δυνατότητα στην EIOPA να συνεχίσει να παρέχει στο προσωπικό της χώρους εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας για ημερήσια φροντίδα παιδιών από την ηλικία των 3 μηνών έως την εγγραφή τους σε σταθμό προσχολικής εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στη Φρανκφούρτη (ESF) ή στο γερμανικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/03/2018 00:00
26/04/2018 18:00
27/04/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 057-125184
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/03/2018 00:00