Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ποιότητας λογισμικού πληροφορικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/021/17
Παροχή υπηρεσιών ποιότητας λογισμικού πληροφορικής
Αντικείμενο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών ποιότητας λογισμικού πληροφορικής (ITSQS).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/01/2018 00:00
05/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 013-024590 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/01/2018 00:00