Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή ελέγχου της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI/2017/H1/02
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή ελέγχου της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών και των εφαρμογών TΠ των οργανισμών πληρωμών...
Σκοπός της σύμβασης είναι να καταστήσει διαθέσιμη μια ικανότητα εξωτερικού ελέγχου υψηλής επαγγελματικής ποιότητας για τη ΓΔ AGRIννν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: 1) Έλεγχοι της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς πληρωμών, και ενδεχομένως στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς και τους συντονιστικούς φορείς στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις δικαιούχες χώρες του προγράμματος IPARD II, εξ ονόματος της ΓΔ AGRI, και/ή 2) Έλεγχοι εφαρμογών (ακεραιότητα δεδομένων) στους οργανισμούς πληρωμών και, ενδεχομένως στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς και/ή στους συντονιστικούς φορείς, μόνο στα κράτη μέλη της ΕΕ, εξ ονόματος της ΓΔ AGRI.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
18/01/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
08/03/2018 17:00
22/03/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 012-022169 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/01/2018 00:00