Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα των υδάτων και περιφερειακών περιβαλλοντ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/08/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ESTAT/E/2013/013.
Παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα των υδάτων και περιφερειακών περιβαλλοντικών στατιστικών.
Παροχή στατιστικών υπηρεσιών στον τομέα των υδάτων και περιφερειακών περιβαλλοντικών στατιστικών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
02/07/2013 00:00
09/08/2013 23:59
20/08/2013 16:00
30/08/2013 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών δεδομένων για τις στατιστικές σχετικά με τα ύδατα και ενημέρωση του εγχειριδίου στατιστικών... Αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών δεδομένων για τις στατιστικές σχετικά με τα ύδατα και ενημέρωση του εγχειριδίου στατιστικών σχετικά με τα ύδατα.
Παρτίδα 2 Περιφερειακές περιβαλλοντικές στατιστικές Περιφερειακές περιβαλλοντικές στατιστικές.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 126-215106 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/07/2013 00:00