Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/023/17
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς
Το Γραφείο σκοπεύει να συνάψει 2 συμβάσεις-πλαίσιο σε διαδοχική σειρά για να καλύψει την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφορές στο Αλικάντε της Ισπανίας, ή εκτός Ισπανίας. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Γραφείου που σχετίζονται με αυτές τις υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών οδηγών με όχημα και τη διαχείριση ενοικιάσεως, αγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. Επομένως, το αντικείμενο της σύμβασης είναι η απόκτηση αποδοτικών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μεταφοράς, είτε μέσω του αναδόχου είτε συνδυάζοντας τους πόρους του αναδόχου και του γραφείου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
05/03/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 017-034031
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/01/2018 00:00