Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεταφορά σχάσιμου υλικού από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στην Καρλσρούη (Γερμα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
JRC/KRU/2018/G.I.5/0006/RC
Μεταφορά σχάσιμου υλικού από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) στην Καρλσρούη (Γερμανία) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Το JRC στην Καρλσρούη προγραμματίζει τη σύναψη μίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς ραδιενεργού υλικού. Η εν λόγω υπηρεσία θα καλύψει τη μεταφορά του υλικού από την τοποθεσία προέλευσης στην Καρλσρούη (Γερμανία) στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας την παροχή πακέτων, την οργάνωση, τις διοικητικές διαδικασίες και τις συναφείς υπηρεσίες που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες των εμπλεκομένων χωρών (προέλευση, μεταφορά και προορισμός).
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
27/01/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
28/02/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 019-038503 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/01/2018 00:00