Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αποθήκευση εγγράφων σε εξωτερικούς χώρους και βοηθητικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMA/2017/23/ST
Αποθήκευση εγγράφων σε εξωτερικούς χώρους και βοηθητικές υπηρεσίες
Ο Οργανισμός απαιτεί την ασφαλή αποθήκευση των υφιστάμενων και ιστορικών αρχείων του σε εξωτερικούς χώρους σε έντυπη μορφή, σε CD-ROM και σε ταινίες πολυμέσων. Υπηρεσίες ανάκτησης: μια υπηρεσία καταστροφής εγγράφων που να ταιριάζει με το χρονοδιάγραμμα διατήρησης του Οργανισμού, σάρωση αρχειοθετημένων εγγράφων - ψηφιοποίηση και βοηθητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση εγγράφων, όπως και όταν απαιτείται, π.χ. μέτρα διατήρησης για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των εγγράφων, αναδιοργάνωση και διαλογή των φακέλων και κάθε άλλη υπηρεσία που μπορεί να προσδιοριστεί με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να τηρηθεί η πολιτική διαχείρισης εγγράφων του Οργανισμού. Ο Οργανισμός απαιτεί επίσης την απομάκρυνση των αρχείων που αποθηκεύονται σε εξωτερικούς χώρους από την τρέχουσα τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο στις εγκαταστάσεις του νέου παρόχου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/03/2018 00:00
26/04/2018 12:00
03/05/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 055-120751
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/03/2018 00:00