Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Galileo Full Operational Capability Search and Rescue Data Provision – First Pha...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία έναρξης:
07/03/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/04/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENTR/155/PP/ENT/SAT/12/6441
Galileo Full Operational Capability Search and Rescue Data Provision – First Phase
The aim of the Galileo programme is to establish the first global satellite navigation and positioning infrastructure specifically designed for civilian purposes. The system estab-lished under the Galileo programme is completely independent of other existing or potential systems. The objective of this service contract is to prepare and initiate the service provision of the Search and Rescue (SAR)/Galileo Service. The SAR/Galileo Service is one of the 5 services that will be offered by Galileo. The SAR/Galileo Service will be provided in support of the Cospas-Sarsat system operations. The provision of the SAR/Galileo service will be implemented through the following two phases: 1) the SAR/Galileo service preparation phase which aims at preparing and qualifying the initial SAR operations and ensuring their integration within the Cospas-Sarsat sys-tem. 2) the SAR/Galileo service provisioning phase which aims at providing the annual re-curring operations service to be provided (operated) by a service provider called "SAR/Galileo Data Service Provider". The present procurement procedure and the ensuing contract only cover the first phase.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/03/2012 00:00
13/04/2012 23:59
13/04/2012 23:59
23/04/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 46-074510
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/03/2012 00:00