Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων επιφανειακού εδάφους που συλλέγονται στο πλαίσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων επιφανειακού εδάφους που συλλέγονται στο πλαίσιο της έρευνας LUCAS 2018
H Στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης (LUCAS) περιλαμβάνει μια ενότητα παρακολούθησης του επιφανειακού εδάφους. Περίπου 26,000 δείγματα επιφανειακού εδάφους συλλέγονται σε φυσικά και ημιφυσικά περιβάλλοντα (δηλαδή γεωργικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα δείγματα αυτά αναλύονται για φυσικές και χημικές παραμέτρους και για το DNA με τυποποιημένες μεθόδους. Η παρούσα σύμβαση αφορά την παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών για την ανάλυση των φυσικών και χημικών παραμέτρων του εδάφους, των βαρέων μετάλλων, των φυτοφαρμάκων και των αντιβιοτικών και του DNA στα δείγματα επιφανειακού εδάφους που συλλέγονται στο πλαίσιο της έρευνας LUCAS 2018.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/05/2018
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Αναλύσεις παραμέτρων εδάφους και βαρέων μετάλλων Ο στόχος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη παρτίδα 1 είναι η ανάλυση των βασικών φυσικών και χημικών παραμέτρων του εδάφους και των βαρέων μετάλλων στα δείγματα εδάφους που αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Τα δείγματα επιφανειακού εδάφους συλλέγονται σε ορυκτά και οργανικά εδάφη σε φυσικά και ημιφυσικά περιβάλλοντα (δηλαδή γεωργικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις).
Παρτίδα 2 SOIL DNA Analysis Ο στόχος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την παρτίδα 2 είναι η διεξαγωγή ανάλυσης DNA σε 1.050 δείγματα επιφανειακού εδάφους που συλλέγονται στο πλαίσιο της έρευνας LUCAS 2018 προκειμένου να αξιολογηθεί η βιοποικιλότητα του εδάφους και τα γονίδια αντοχής στα αντιβιοτικά. Τα δείγματα επιφανειακού εδάφους συλλέχθηκαν σε φυσικά και ημιφυσικά περιβάλλοντα (δηλαδή γεωργικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις).
Παρτίδα 3 Ανάλυση φυτοπροστατευτικών προϊόντων + αντιβιοτικών Στόχος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη παρτίδα 3 είναι η ανάλυση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (PPP) και των αντιβιοτικών, όπως αναφέρεται στα έγγραφα διαγωνισμού. Τα δείγματα επιφανειακού εδάφους συλλέγονται σε ορυκτά και οργανικά εδάφη σε γεωργικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 105-238736 Διορθωτικό 05/06/2018
2018/S 102-232130 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/05/2018