Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Καθοδήγηση για εργαζόμενους με διοικητικές αρμοδιότητες
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MHA-1417
Καθοδήγηση για εργαζόμενους με διοικητικές αρμοδιότητες
Η ΕΤΕπ επιδιώκει να επιλέξει μεταξύ 4 και 6 παρόχων υπηρεσιών για να εξασφαλίσει ατομική και ομαδική καθοδήγηση για προσωπικό με διοικητικές αρμοδιότητες στην ΕΤΕπ καθώς και μεταξύ 3 και 4 παρόχων υπηρεσιών για την παροχή κύκλων μαθημάτων εξειδίκευσης στο προαναφερθέν προσωπικό, ώστε να τους βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες καθοδήγησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
15/02/2018 00:00
23/03/2018 23:59
27/03/2018 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ατομική και ομαδική καθοδήγηση
Οι υπηρεσίες συνίστανται στην παροχή συνεδριών ατομικής και ομαδικής καθοδήγησης για την υποστήριξη της καθοδήγησης των εργαζομένων με διοικητικές αρμοδιότητες.
Παρτίδα 2
Κύκλοι μαθημάτων εξειδίκευσης και εργαστήρια για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους με διοικητικές αρμοδιότητες να αποκτήσουν...
Οι απαιτούμενες υπηρεσίες θα συνίστανται στην παράδοση κύκλων μαθημάτων εξειδίκευσης καθοδήγησης διάρκειας 1 ημέρας σε υπαλλήλους της ΕΤΕπ με διοικητικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες καθοδήγησης και να έχουν την ευκαιρία να τις εξασκήσουν σε ασφαλές περιβάλλον. Αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ 6 και 12 κύκλοι μαθημάτων εξειδίκευσης ανά έτος σε ομάδες 8 έως 12 συμμετεχόντων. Η διάρκεια κάθε κύκλου μαθημάτων εξειδίκευσης είναι 8 ώρες. Κάθε κύκλος μαθημάτων θα ακολουθείται από ένα εργαστήριο (Εργαστήριο Ενεργού Μάθησης), με μικρές ομάδες 4 έως 8 υπαλλήλων με διοικητικές αρμοδιότητες, βασισμένο στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως και εστιασμένο ουσιαστικά στην πρακτική. Θα πραγματοποιηθούν 2 εργαστήρια ενεργού μάθησης κατ΄ανώτατο όριο, εντός του χρονοδιαγράμματος των 6 έως 12 εβδομάδων μετά τον κύκλο μαθημάτων εξειδίκευσης και θα έχουν μέγιστη διάρκεια 4 ωρών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 035-075341
Διορθωτικό
20/02/2018 00:00
2018/S 032-069086
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/02/2018 00:00