Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες φύλαξης και υποδοχής/τηλεφωνικού κέντρου για τις εγκαταστάσεις του Οίκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PR/2018-05-SEC/ROM
Υπηρεσίες φύλαξης και υποδοχής/τηλεφωνικού κέντρου για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Ρώμη και το Μιλάνο, Ιταλία
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία, η οποία ενεργεί επίσης εξ ονόματος του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναζητά υπηρεσίες φύλαξης ασφαλείας και υποδοχής/υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρώμη και το Μιλάνο. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσίας φύλαξης αποτελούμενης από ένστολο, καταρτισμένο και άοπλο προσωπικό για την εκτέλεση καθηκόντων ρουτίνας ελέγχου προστασίας και πρόσβασης καθώς και υπηρεσιών υποδοχής/τηλεφωνικού κέντρου.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
30/01/2018 00:00
18/05/2018 17:00
01/03/2018 17:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες φυλάκων ασφαλείας και υποδοχής στο Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της...
Υπηρεσίες φυλάκων ασφαλείας και υποδοχής στο Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρώμη.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες ασφαλείας και υποδοχής για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μιλάνο
Υπηρεσίες ασφαλείας και υποδοχής για το Περιφερειακό Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μιλάνο.
Παρτίδα 3
Υπηρεσίες ασφαλείας και υποδοχής για το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μιλάνο
Υπηρεσίες ασφαλείας και υποδοχής για το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μιλάνο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 020-040718
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/01/2018 00:00