Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μίσθωση ενός αυτόματου συστήματος για την πραγματοποίηση χημικών και ανοσολογικώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R1/PO/2017/038
Μίσθωση ενός αυτόματου συστήματος για την πραγματοποίηση χημικών και ανοσολογικών δοκιμών και ειδικών πρωτεϊνών, προμήθεια...
Η εν λόγω σύμβαση στοχεύει στη σύναψη μιας σύμβασης-πλαiσίου με αντικείμενο τη μίσθωση ενός συστήματος για την πραγματοποίηση χημικών δοκιμών, ειδικών πρωτεϊνών και ανοσολογικών δοκιμών, τη συντήρηση τύπου «omnium» και την προμήθεια των απαραίτητων προϊόντων για τη λειτουργία του.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
01/02/2018 00:00
05/03/2018 23:59
15/03/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 022-045301 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/02/2018 00:00