Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10710 - «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για το DOI (αναγνωριστικό ψ...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10710
AO 10710 - «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για το DOI (αναγνωριστικό ψηφιακού αντικειμένου) και λοιπών συναφών υπηρεσιών»
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως και 2 οικονομικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη για το DOI (αναγνωριστικό ψηφιακού αντικειμένου) και λοιπών συναφών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
31/05/2018 00:00
11/07/2018 23:59
18/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 102-232132
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/05/2018 00:00