Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή χώρου για Κέντρο Αποκατάστασης Δεδομένων σε περίπτωση Καταστροφής και συν...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
UCA-17/076
Παροχή χώρου για Κέντρο Αποκατάστασης Δεδομένων σε περίπτωση Καταστροφής και συναφείς υπηρεσίες
Στόχος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου με έναν πάροχο για τη μίσθωση (στέγαση) ενός ασφαλούς χώρου κέντρου δεδομένων (Disaster Recovery site) για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ). Σκοπός της σύμβασης είναι επίσης η παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων σχετικά με τον δικτυακό τόπο αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής (συμπεριλαμβανομένου του χώρου γραφείων, της αίθουσας συναρμολόγησης και της αποθήκης). Σήμερα, η ΓΓΣ διαχειρίζεται την υποδομή της σε 2 κέντρα δεδομένων, ένα στο κτίριο Justus Lipsius (Rue de la Loi 175 — 1048 Brussels, Βέλγιο) και το άλλο στο κτίριο LEX (145 Rue de la Loi — 1048 Brussels, Βέλγιο). Τα 2 κέντρα δεδομένων είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, έχει ξεκινήσει η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά του κέντρου δεδομένων που βρίσκεται στο κτίριο LEX στο νέο δικτυακό τόπο αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής. Μετά την πρόσκληση υποβολής προσφορών, θα ανατεθεί μία σύμβαση-πλαίσιο αρχικής διάρκειας 4 ετών με δυνατότητα 4 παρατάσεων διάρκειας 1 έτους εκάστη.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/02/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/02/2018 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 026-055839 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/02/2018 00:00