Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The time limit for receipt of tenders is extended until 16/04/2018. A corrigendum will be published soon in the OJ.
Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση ενός συστήματος πρόβλεψης στρατηγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/RTD/A3/OP/PP-06581-2018
Μελέτη σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση ενός συστήματος πρόβλεψης στρατηγικών πληροφοριών για μελλοντικά...
Η μελέτη θα δημιουργήσει και θα διαχειριστεί ένα λειτουργικό σύστημα πρόβλεψης στρατηγικών πληροφοριών για μελλοντικά προγράμματα-πλαίσια έρευνας και ανάπτυξης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες: α— πρόγραμμα-πλαίσιο σεναρίων στρατηγικών πληροφοριών έρευνας και ανάπτυξης για την ΕΕ με ένα σύνολο σεναρίων που θα χρησιμεύσουν ως πλαίσιο στη στρατηγική ανάλυση συναφών τάσεων, β— μεθοδολογία και δείκτες για σήμανση, αναγνώριση και παρακολούθηση συναφών αναδυόμενων τάσεων, γ— εφαρμοζόμενη μεθοδολογία για μελλοντικά προστατευμένες επιλογές πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
09/02/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/04/2018 23:59
24/04/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 060-131599 Διορθωτικό 27/03/2018 00:00
2018/S 028-060075 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/02/2018 00:00