Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύνταξη επιστημονικών κειμένων
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/2018/RMC/9898
Σύνταξη επιστημονικών κειμένων
Διδασκαλία όσον αφορά την σύνταξη επιστημονικών κειμένων, που καλύπτει κυρίως τις δεξιότητες συγγραφής και αναθεώρησης κειμένων. Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε ομάδες ή με ατομική διδασκαλία. Για την ατομική διδασκαλία, είναι δυνατή η χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης. Ο πάροχος θα πρέπει να είναι ικανός να παράσχει όλες τις υπηρεσίες στα αγγλικά. Η κύρια ομάδα-στόχος για τα μαθήματα είναι τα μέλη του προσωπικού του ECDC, εμπειρογνώμονες σε μεταδοτικές ασθένειες, επιδημιολόγοι, μικροβιολόγοι, βιοστατιστικολόγοι και ο συναφής τομέας εμπειρογνωμοσύνης στη δημόσια υγεία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/02/2018 00:00
28/03/2018 16:00
10/04/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 029-062348
Διορθωτικό
10/02/2018 00:00
2018/S 025-052282
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/02/2018 00:00