Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ηλεκτρονικές δεξιότητες: προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα ΤΠΕ στην Ευρώπη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
290/PP/ENT/CIP/13/C/N01C011.
Ηλεκτρονικές δεξιότητες: προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα ΤΠΕ στην Ευρώπη.
Στόχος της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού βασικού σώματος γνώσεων για επαγγελματίες ΤΠΕ κι ένα βιώσιμο λειτουργικό μοντέλο για την προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα ΤΠΕ στην Ευρώπη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/07/2013 00:00
20/09/2013 23:59
20/09/2013 23:59
27/09/2013 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 136-235142
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2013 00:00