Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10706 Παροχή υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων στατικών γραφι...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10706
AO 10706 Παροχή υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων στατικών γραφικών αναπαραστάσεων δεδομένων
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως και πέντε (5) οικονομικών φορέων για την παροχή δημιουργικών υπηρεσιών στον τομέα του γραφικού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν είναι:S1 – Γραφικός σχεδιασμός σελίδων προτύπου/δοκιμής και διάταξη περιεχομένου για τα ψηφιακά μέσα και τις έντυπες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εικόνων,S2 – Γραφικός σχεδιασμός λογοτύπων,S3 – Οδηγοί ύφους εικονικής ταυτότητας,S4 – Παραγωγή παρουσιάσεων σε PowerPoint ή παρόμοιων,S5 – Προμήθεια χρωματισμών (colour proofs),S6 – Γραφήματα στο Adobe Illustrator ή παρόμοιες μορφές,S7 – Εικόνες στο Adobe Illustrator ή παρόμοιες μορφές,S8 – Κινούμενα GIF,S9 – Στατικές γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων,S10 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών,S11 – Ηλεκτρονικά παραδοτέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
02/08/2018 00:00
26/09/2018 23:59
03/10/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 147-335609
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/08/2018 00:00