Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
18.TT-MCU.OP.085 L1/086L2/087L3/088L4
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας του...
Σκοπός της σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας στον ΕΟΑ, όπως: διαδίκτυο, προϊόντα βίντεο και πολυμέσων, εκδόσεις και διαφημιστικό υλικό, υποστήριξη εκδηλώσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/03/2018 00:00
25/04/2018 17:00
27/04/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες διαδικτύου
Συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Οργανισμού.
Παρτίδα 2
Υποστήριξη βίντεο και πολυμέσων
Μικρής διάρκειας βίντεο με υπότιτλους για την προώθηση διαφόρων προγραμμάτων, έργων και κορυφαίων εκδηλώσεων του ΕΟΑ τόσο σε εξειδικευμένες όσο και γενικευμένες ομάδες-στόχους.
Παρτίδα 3
Εκδόσεις και διαφημιστικό υλικό
Σχεδιασμός, παραγωγή και παράδοση διαφόρων τύπων εκδόσεων, στους οποίους δύναται να περιλαμβάνονται φυλλάδια, ετήσιες εκθέσεις, ειδικά φυλλάδια για το έργο, δηλαδή δημιουργικά και καινοτόμα διαφημιστικά είδη, τα οποία καλύπτουν θεματικά το πεδίο εργασίας του Οργανισμού, ήτοι την άμυνα.
Παρτίδα 4
Υποστήριξη εκδηλώσεων
Παροχή στήριξης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για την οργάνωση εκτενών εκδηλώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 069-152321
Διορθωτικό
10/04/2018 00:00
2018/S 042-091118
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/03/2018 00:00