Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10709 «Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγχο...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10709
AO 10709 «Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγχος της συνέπειάς τους»
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον έλεγχο της συνέπειάς τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/03/2018 00:00
23/05/2018 23:59
30/05/2018 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση όλων των τροποποιήσεων (οι οποίες προέρχονται από τροποποιητικές πράξεις, διορθωτικά, κ.λπ.) που έχει υποστεί το κυρίως κείμενο μιας βασικής πράξης, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί η ουσία του με οποιονδήποτε τρόπο.
Παρτίδα 2
Έλεγχος της συνέπειας των ενοποιημένων κειμένων των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έλεγχος της συνέπειας των ενοποιημένων κειμένων των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιλαμβάνει την επαλήθευση του κατά πόσο η ενοποιημένη έκδοση μιας συγκεκριμένης νομικής πράξης περιέχει ορθώς όλες τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί η νομική πράξη.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 064-141564
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/03/2018 00:00