Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρακολούθηση των κανονιστικών ρυθμίσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, του τεχ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06C60/2017/M063
Παρακολούθηση των κανονιστικών ρυθμίσεων στους τομείς του περιβάλλοντος, του τεχνικού εξοπλισμού και της προσβασιμότητας
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συνάψει, εξ ονόματός του και για λογαριασμό των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων και οργανισμών: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια σύμβαση παρακολούθησης των κανονιστικών ρυθμίσεων που καλύπτει το πεδίο του περιβάλλοντος, εκείνο του εξοπλισμού και των τεχνικών εγκαταστάσεων της ακίνητης περιουσίας και το πεδίο της προσβασιμότητας και της ευκολίας χρήσης του οικοδομημένου περιβάλλοντος από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η εγκατάσταση και συντήρηση ενός συστήματος κανονιστικής παρακολούθησης που προορίζεται για τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της πιστοποίησης EMAS. Το σύστημα κανονιστικής παρακολούθησης θα αφορά όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο στη Γαλλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
06/03/2018 00:00
01/06/2018 23:59
08/06/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 045-097479 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/03/2018 00:00