Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκπαίδευση για τη συλλογή, αξιολόγηση και σύνταξη αποδεικτικών στοιχείων για τις...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/AMU/2018/01
Εκπαίδευση για τη συλλογή, αξιολόγηση και σύνταξη αποδεικτικών στοιχείων για τις επιστημονικές αξιολογήσεις της EFSA
Ο γενικός στόχος αυτής της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων είναι να υποστηρίξει την EFSA στην ανάπτυξη εσωτερικών δυνατοτήτων συλλογής, αξιολόγησης και σύνθεσης αποδεικτικών στοιχείων προερχόμενων από πηγές βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της επιστημονικής αξιολόγησης τροφίμων και ζωοτροφών. Η Αρχή σκοπεύει να επιλέξει έναν ανάδοχο για την παράδοση μιας σειράς εξατομικευμένων μαθημάτων κατάρτισης για τη συλλογή, αξιολόγηση και σύνταξη αποδεικτικών στοιχείων προερχόμενων από πηγές βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της επιστημονικής αξιολόγησης τροφίμων και ζωοτροφών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/02/2018 00:00
30/04/2018 14:30
02/05/2018 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 029-062346
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/02/2018 00:00