Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή μηχανισμού ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών για τους διαχειριστές της ΓΓΣ ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 17/077
Παροχή μηχανισμού ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών για τους διαχειριστές της ΓΓΣ και σχετική καθοδήγηση και πιθανές υπηρεσίες...
Το βασικό σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται ως εξής: Ανάπτυξη και παράδοση ενός εξατομικευμένου μηχανισμού ανατροφοδότησης πολλαπλών πηγών, επακόλουθης καθοδήγησης και πιθανών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/02/2018 00:00
19/03/2018 12:00
20/03/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 054-118668
Διορθωτικό
17/03/2018 00:00
2018/S 033-071097
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/02/2018 00:00