Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη προσδιορισμού μιας προσέγγισης για τη μέτρηση της παράνομης αγοράς στα πρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OLAF/D1/85/2017
Μελέτη προσδιορισμού μιας προσέγγισης για τη μέτρηση της παράνομης αγοράς στα προϊόντα καπνού
Η Επιτροπή της ΕΕ ενεργοποιεί μια εξωτερική μελέτη για τον προσδιορισμό/την ανάπτυξη μιας ενιαίας, ουδέτερης προσέγγισης για τη μέτρηση της παράνομης αγοράς στα προϊόντα καπνού στα κράτη μέλη και στην ΕΕ. Η μελέτη θα πρέπει να παράσχει ένα εργαλείο για τη μέτρηση της παράνομης αγοράς καπνού σε μεμονωμένα κράτη μέλη και για την ΕΕ στο σύνολό της. Η μελέτη θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εκτιμήσεις για τον τρόπο μέτρησης του εμπορίου των προϊόντων καπνού, δηλαδή τη ροή των προϊόντων αυτών προς, σε και από την ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/03/2018 00:00
15/05/2018 23:59
18/05/2018 11:15
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 059-129470
Διορθωτικό
24/03/2018 00:00
2018/S 044-095213
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/03/2018 00:00