Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια και χρηματοοικονομική/οικονομική εμπειρογνωμοσύνη προς υποστήριξ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C3/2018-464
Τεχνική βοήθεια και χρηματοοικονομική/οικονομική εμπειρογνωμοσύνη προς υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης της...
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας στον τομέα της επικοινωνίας, της οργάνωσης εκδηλώσεων, της ανάπτυξης και της συντήρησης εργαλείων ΤΠ και χρηματοοικονομικής/οικονομικής εμπειρογνωμοσύνης υψηλής εξειδίκευσης προς υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την προώθηση της χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Έξυπνη Χρηματοδότηση για Έξυπνα Κτίρια», όπως η υποστήριξη στον Όμιλο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Ενεργειακή Απόδοση (EEFIG).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/03/2018 00:00
30/05/2018 23:59
04/06/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 099-225169 Διορθωτικό 26/05/2018 00:00
2018/S 064-141557 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/03/2018 00:00