Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προσωρινό προσωπικό Ομίλου ΕΤΕπ για υπηρεσίες πρωτοκόλλου
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MHA-1447
Προσωρινό προσωπικό Ομίλου ΕΤΕπ για υπηρεσίες πρωτοκόλλου
H ΕΤΕπ που εκπροσωπεί τον Όμιλο ΕΤΕπ προκηρύσσει μια πρόσκληση υποβολής προσφορών (ανοιχτή δημοσιευμένη διαδικασία) με στόχο τη θέσπιση μιας συμφωνίας-πλαίσιο με έναν παροχέα υπηρεσιών για να καλύψει την παροχή υπηρεσιών στο τμήμα Εκδηλώσεων και Πρωτοκόλλου της ΕΤΕπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
17/02/2018 00:00
29/03/2018 23:59
05/04/2018 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 034-073186
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/02/2018 00:00