Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Χαρακτηρισμός ραδιενεργών αποβλήτων μέσω φασματοσκοπικής ακτινοβολίας γάμμα και ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2018/G.1/0018/RC
Χαρακτηρισμός ραδιενεργών αποβλήτων μέσω φασματοσκοπικής ακτινοβολίας γάμμα και μέτρησης σύμπτωσης νετρονίων
Οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απόρριψη των ραδιενεργών αποβλήτων του Ινστιτούτου. Τα επιμέρους έργα αποσυναρμολόγησης και απόρριψης παράγουν διαρκώς ραδιενεργά απόβλητα, των οποίων η απογραφή ραδιενεργών στοιχείων (συμπεριλαμβανόμενου το περιεχομένου πυρηνικού υλικού) πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας μετρητές σύμπτωσης νετρονίων και φασματοσκοπική ακτινοβολία γάμμα, ώστε να απορριφθούν σωστά. Ο καθορισμός του περιεχομένου υλικού του πυρήνα σε μια ανομοιογενή μήτρα αποβλήτων βασίζεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική επιστημονικώς μέθοδο μέτρησης, χρησιμοποιώντας διαμορφωμένους κώδικες.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
17/02/2018 00:00
10/09/2018 23:59
21/03/2018 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 034-073189
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/02/2018 00:00