Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη τη...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/2017/BTSF/12
Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη της μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας και...
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, θα διοργανωθούν 8 συνεδρίες κατάρτισης συνολικά, με συνολικό αριθμό 320 συμμετεχόντων για το συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη δεύτερη φάση της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/02/2018 00:00
29/03/2018 23:59
10/04/2018 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 035-075316 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/02/2018 00:00