Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση σχετικά με τις αρχές και μεθόδους της ανάλυσης κινδύνων για την ασφάλε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/2017/BTSF/14
Κατάρτιση σχετικά με τις αρχές και μεθόδους της ανάλυσης κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας...
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, θα διοργανωθούν 8 συνεδρίες κατάρτισης συνολικά, με συνολικό αριθμό τουλάχιστον 300 συμμετεχόντων για το συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη δεύτερη φάση της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
20/02/2018 00:00
29/03/2018 23:59
10/04/2018 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 035-075317
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/02/2018 00:00