Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (EAD).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
319/PP/ENT/IMA/13/111249.
Τεχνική βοήθεια για ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (EAD).
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή συμβουλών για τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε τεχνικά ζητήματα, σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία με στόχο την εφαρμογή εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών, ειδικότερα για ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης, στο πλαίσιο του κανονισμού για προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (305/2011/ΕΕ, κανονισμός CPR). Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει τα διάφορα στάδια των εν λόγω διαδικασιών, με στόχο την προορατική πρόληψη τυχόν μελλοντικών πολύπλοκων περιστατικών ως απόρροια των τελικών του αποτελεσμάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/08/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
23/09/2013 23:59
30/09/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 153-265751 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/08/2013 00:00