Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επώνυμα διαφημιστικά είδη, εμπορικά ενδύματα και είδη ένδυσης που φέρουν τα οπτι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2018/632
Επώνυμα διαφημιστικά είδη, εμπορικά ενδύματα και είδη ένδυσης που φέρουν τα οπτικά στοιχεία της EASO
Επώνυμα διαφημιστικά είδη, εμπορικά ενδύματα και είδη ένδυσης που φέρουν τα οπτικά στοιχεία της EASO. Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο διαδοχικής σειράς.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/03/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
18/04/2018 23:59
25/04/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 061-133985 Διορθωτικό 28/03/2018 00:00
2018/S 046-100062 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/03/2018 00:00