Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης βάσει χρόνου και μέσων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/A1/SER/2018/02
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης βάσει χρόνου και μέσων στο πλαίσιο πολιτικής προστασίας,...
Ο γενικός στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι να παράσχει στη ΓΔ της ECHO μια υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης βάσει χρόνου και μέσων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ανάδοχος πρέπει να παράσχει: — προσωπικό υποστήριξης που θα ενσωματωθεί στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ERCC), το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, — προσωπικό υποστήριξης για τον Τομέα Ανάλυσης της Ετοιμότητας για Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης, — προσωπικό υποστήριξης για τον Τομέα Κατάρτισης και Άσκησης Ετοιμότητας για Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης. Με βάση την υποστήριξη που πρέπει να παρασχεθεί και τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρωθούν, ο αριθμός του προσωπικού για τον οποίο θα μπορούσε να ζητηθεί η υπηρεσία του αναδόχου εκτιμάται σε 25 άτομα κατ΄ ανώτατο όριο. Ο τόπος ανάθεσης είναι οι Βρυξέλλες. Ο ανάδοχος και, κατά περίπτωση, οι υπεργολάβοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εργατικούς νόμους και κανονισμούς του Βελγίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
07/03/2018 00:00
08/05/2018 23:59
15/05/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 046-100082
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/03/2018 00:00