Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2018
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Πληροφορίες
PROC/2018/04
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ΤΠΕ
Παροχή επιτόπιων συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς που εδρεύουν στη Γαλλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Επιλεγμένο
Τιμή
Σημεία αναφοράς
24/02/2018 00:00
18/04/2018 15:00
19/04/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 054-118657 Διορθωτικό 17/03/2018 00:00
2018/S 039-084301 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/02/2018 00:00