Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας στον τομέα των υδάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.1/SER/2018/0003
Στήριξη της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας στον τομέα των υδάτων
Η Επιτροπή προτίθεται να αναθέσει μια σύμβαση για τη σύσταση νέας γραμματείας για την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) στον τομέα των υδάτων. Ο στόχος της γραμματείας ΕΣΚ στον τομέα των υδάτων είναι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την επιχειρησιακή φάση της ΕΣΚ στον τομέα των υδάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να φέρει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη της ΕΣΚ στον τομέα των υδάτων, υπό την καθοδήγηση της διευθύνουσας ομάδας της ΕΣΚ στον τομέα των υδάτων. Οι δραστηριότητες θα ποικίλουν στη φύση, και θα περιλαμβάνουν γραμματειακά καθήκοντα, επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη σε ποικίλα επίπεδα, υποστήριξη στη διευθύνουσα ομάδα, ανάπτυξη και συντήρηση των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΣΚ στον τομέα των υδάτων (όπως η ιστοσελίδα και το συνέδριο της ΕΣΚ για τον τομέα των υδάτων) και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας γενικά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
03/03/2018 00:00
06/04/2018 16:30
09/04/2018 00:00
16/04/2018 16:00
30/04/2018 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 044-095214 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/03/2018 00:00