Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σκοπιμότητας για ειδική βάση δεδομένων η οποία περιέχει όλους τους κοινοτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
MARKT/2013/083/E.
Μελέτη σκοπιμότητας για ειδική βάση δεδομένων η οποία περιέχει όλους τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες σχετικά με την...
Ο σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της σκοπιμότητας πιθανών επιλογών συγκρότησης βάσης δεδομένων η οποία περιέχει όλες τις υποχρεωτικές κοινοτικές και εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση τροφίμων ενόψει της διευκόλυνσης της πρόσβασης τελικών χρηστών σε αυτή την ελεγχόμενη πληροφόρηση. Οι διάφορες εναλλακτικές που θα προσδιορίζονται στη μελέτη θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της εξέτασης και αξιολόγησης της δυνατότητας συγκρότησης μιας τέτοιας βάσης δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/07/2013 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/09/2013 23:59
19/09/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 133-229453
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/07/2013 00:00