Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δημοσιεύσεις πολιτικών πρωτοβουλιών της ΕΕ και μεθοδολογική βοήθεια σε σχέση με ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2018/004
Δημοσιεύσεις πολιτικών πρωτοβουλιών της ΕΕ και μεθοδολογική βοήθεια σε σχέση με τους δείκτες
Ο κύριος στόχος της σύμβασης είναι η ανάλυση στατιστικών δεδομένων και η παραγωγή: 1. Ετήσιας δημοσίευσης για την υποστήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ή πολιτικών πρωτοβουλιών μετά το 2020. 2. Ετήσιας αναφοράς παρακολούθησης της προόδου σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε πλαίσιο ΕΕ. 3. Μεθοδολογικής βοήθειας σε σχέση με τους δείκτες. 4. Υποστήριξης της προσαρμογής του συνόλου δεικτών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/04/2018 00:00
28/06/2018 16:00
03/07/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 069-152346 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/04/2018 00:00