Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διεθνή γραφεία εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/COSME/2018/002
Διεθνή γραφεία εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 3 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τη λειτουργία των διεθνών γραφείων εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), όσον αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,ειδικότερα: Παρτίδα 1: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στην Κίνα. Παρτίδα 2: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία. Παρτίδα 3: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική. Ο γενικός στόχος των διεθνών γραφείων εξυπηρέτησης ΔΙ είναι να συμβάλλει στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ της ΕΕ παρέχοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με το πώς να προστατέψουν και να επιβάλουν τα δικαιώματα ΔΙ στην ή σε σχέση με την Κίνα. νοτιοανατολική Ασία και Λατινική Αμερική. Οι υπηρεσίες των διεθνών γραφείων εξυπηρέτησης ΔΙ στοχεύουν στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, διαχείρισης και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ της ΕΕ που λειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν στις αγορές που καλύπτονται από κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Δημόσια σύμβαση
https://ec.europa.eu/easme/en
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/03/2018 00:00
23/04/2018 11:00
24/04/2018 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στην Κίνα
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 3 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τη λειτουργία των διεθνών γραφείων εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), όσον αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,ειδικότερα: Παρτίδα 1: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στην Κίνα. Παρτίδα 2: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία. Παρτίδα 3: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική. Ο γενικός στόχος της παρτίδας 1 — Το γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στην Κίνα είναι να συμβάλλει στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ της ΕΕ παρέχοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με το πώς να προστατέψουν και να επιβάλουν τα δικαιώματα ΔΙ στην ή σε σχέση με την Κίνα. Οι υπηρεσίες του διεθνούς γραφείου εξυπηρέτησης ΔΔΙ στοχεύει στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, διαχείρισης και προστασίας των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ της ΕΕ που λειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν στην ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Παρτίδα 2
Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 3 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τη λειτουργία των διεθνών γραφείων εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), όσον αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,ειδικότερα: Παρτίδα 1: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στην Κίνα. Παρτίδα 2: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία. Παρτίδα 3: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική. Ο γενικός στόχος της παρτίδας 2 — Το γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία είναι να συμβάλλει στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ της ΕΕ παρέχοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με το πώς να προστατέψουν και να επιβάλουν τα δικαιώματα ΔΙ στην ή σε σχέση με την νοτιοανατολική Ασία. Οι υπηρεσίες του γραφείου εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία στοχεύουν στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, της διαχείρισης και της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ της ΕΕ που λειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν στο Μπρουνέι στην Καμπότζη,στην Ινδονησία, στο Λάος, στη Μαλαισία, στη Μυανμάρ, στις Φιλιππίνες , στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Παρτίδα 3
Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΙ στη Λατινική Αμερική
Πρόκειται για πρόσκληση υποβολής προσφορών υπό μορφή ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 3 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τη λειτουργία των διεθνών γραφείων εξυπηρέτησης ΜΜΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), όσον αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,ειδικότερα: Παρτίδα 1: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στην Κίνα. Παρτίδα 2: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη νοτιοανατολική Ασία. Παρτίδα 3: Γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική. Ο γενικός στόχος της παρτίδας 3 — Το γραφείο εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική είναι να συμβάλλει στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ της ΕΕ παρέχοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με το πώς να προστατέψουν και να επιβάλουν τα δικαιώματα ΔΙ στη ή σε σχέση με τη Λατινική Αμερική. Οι υπηρεσίες του γραφείου εξυπηρέτησης ΔΔΙ στη Λατινική Αμερική στοχεύουν στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, της διαχείρισης και της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας από τις ΜΜΕ της ΕΕ που λειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν στην Αργεντινή, στη Βολιβία, στη Βραζιλία, στη Χιλή,στην Κολομβία, στην Κόστα Ρίκα, στο Εκουαδόρ, στο Ελ Σαλβαδόρ, στη Γουατεμάλα, στην Ονδούρα, στο Μεξικό, στη Νικαράγουα, στον Παναμά, στην Παραγουάη, στο Περού, στην Ουρουγουάη, στη Βενεζουέλα. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 049-106969
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/03/2018 00:00