Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγ...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/2017/BTSF/15
Δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αντιμικριοβιακής αντοχής για ζώα και...
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, θα διοργανωθούν 11 συνεδρίες κατάρτισης συνολικά, με συνολικό αριθμό 335 συμμετεχόντων για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το ίδιο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθεί κατά τη δεύτερη φάση της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
28/02/2018 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
09/04/2018 23:59
17/04/2018 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 041-088814 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/02/2018 00:00