Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση βάσης δεδομένων και δραστηριότητες έρευνας σχετικά με την παραγωγή κύ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/C/2013/010.
Διαχείριση βάσης δεδομένων και δραστηριότητες έρευνας σχετικά με την παραγωγή κύριων ευρωπαϊκών οικονομικών δεικτών (ΚΕΟΔ).
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει τα εξής: διαχείριση βάσης δεδομένων και δραστηριότητες έρευνας σχετικά με την παραγωγή κύριων ευρωπαϊκών οικονομικών δεικτών (ΚΕΟΔ).Οι στατιστικές υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών συνιστούν 1 ενιαίο τμήμα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/07/2013 00:00
03/09/2013 23:59
10/09/2013 16:00
20/09/2013 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2013/S 139-240354 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/07/2013 00:00