Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συστήματα πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2018/EJ/07/PO
Συστήματα πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή συστημάτων πληροφορικής και συναφών υπηρεσιών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η πιο οικονομική
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/03/2018 00:00
03/04/2018 16:00
04/04/2018 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 042-091117 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/03/2018 00:00