Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επεξεργασία ηλεκτρονικών εγγράφων.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/07/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10554.
Επεξεργασία ηλεκτρονικών εγγράφων.
Παραγωγή και παράδοση δομημένων ηλεκτρονικών εγγράφων σε μορφή XML.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/07/2013 00:00
04/09/2013 23:59
11/09/2013 23:59
18/09/2013 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 018-026899
Διορθωτικό
25/01/2014 00:00
2013/S 142-246429
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/07/2013 00:00