Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Oλοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, διαχείριση εκδηλώσεων και ταξιδίων
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the ...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LISA/2018/OP/01
Oλοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, διαχείριση εκδηλώσεων και ταξιδίων
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι: — στο πλαίσιο της Ενότητας 1 (Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Επικοινωνίας) ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας, τόσο για τους εξωτερικούς, όσο και για τους εσωτερικούς φορείς της eu-LISA, — στο πλαίσιο της παρτίδας 2 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκδηλώσεων), ένα ευρύ φάσμα δράσεων διαχείρισης εκδηλώσεων και διαχείρισης οργανωμένων εκδηλώσεων, με την πρόσθετη ικανότητα από τον μελλοντικό ανάδοχο να χειριστεί τις υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδίων για ξένους συμμετέχοντες που προσκαλούνται σε διάφορες εκδηλώσεις της EU-LISA, και — στο πλαίσιο της παρτίδας 3 (Υπηρεσίες Διαχείρισης Ταξιδίων), ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των μετακινήσεων, της οργάνωσης των μετακινήσεων — κυρίως αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τρένων για ευρωπαϊκές διαδρομές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεταφορά με ταξί και ξενοδοχειακές υπηρεσίες για τους υπαλλήλους της eu-LISA από το Ταλίν, τα Γραφεία του Στρασβούργου και των Βρυξελλών και άλλες πιθανές τοποθεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
16/03/2018 00:00
12/04/2018 23:59
Άνευ αντικειμένου
23/04/2018 17:00
27/04/2018 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας Απόκτηση ευρέος φάσματος υπηρεσιών στον τομέα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας τόσο για τους εξωτερικούς όσο και για τους εσωτερικούς φορείς της eu-LISA,
Παρτίδα 2 Υπηρεσίες διαχείρισης εκδηλώσεων Απόκτηση ευρέος φάσματος δράσεων διοργάνωσης εκδηλώσεων και οργανωμένων εκδηλώσεων, με την πρόσθετη δυνατότητα από τον μελλοντικό ανάδοχο να χειριστεί υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδιών για εξωτερικούς συμμετέχοντες που προσκαλούνται σε διάφορες εκδηλώσεις της eu-LISA.
Παρτίδα 3 Υπηρεσίες διαχείρισης ταξιδίων Απόκτηση ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών στον τομέα των μετακινήσεων, οργάνωση μετακινήσεων - κυρίως αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τρένων για ευρωπαϊκές διαδρομές, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεταφορά με ταξί και κρατήσεις ξενοδοχείων για τους υπαλλήλους της eu-LISA από τα γραφεία του Ταλίν, Στρασβούργου και Βρυξελλών και άλλες πιθανές τοποθεσίες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 053-116449 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/03/2018 00:00