Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών no Chafea/2017/Health/01 σχετικά με τη διάσταση της...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Chafea/2017/Health/01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών no Chafea/2017/Health/01 σχετικά με τη διάσταση της ΕΕ για την πρόληψη των βλαβών που προκαλούνται από την...
Προκειμένου να μειωθούν οι βλάβες που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ στην ΕΕ, ο CHAFEA πρέπει να λάβει τακτικές υπηρεσίες για να υποστηρίξει τις ενέργειες των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η υπηρεσία αυτή ζητά την παρακολούθηση της πρότυπης ευρωπαϊκής έρευνας για το αλκοόλ το 2018/2019 για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής για το αλκοόλ και να προετοιμάσει μια πιλοτική εφαρμογή σύντομων παρεμβάσεων για το αλκοόλ (ABI).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
22/03/2018 00:00
15/06/2018 23:59
26/06/2018 09:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 096-217871
Διορθωτικό
23/05/2018 00:00
2018/S 064-141519
Διορθωτικό
31/03/2018 00:00
2018/S 057-125183
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/03/2018 00:00