Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση εγκαταστάσεων ασφάλειας σε κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και διαχειρίζ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
HR/R1/PR/2017/059
Συντήρηση εγκαταστάσεων ασφάλειας σε κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Βέλγιο και στο...
Η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στη συντήρηση των εγκαταστάσεων ασφάλειας στα κτίρια στα οποία στεγάζεται ή/και διαχειρίζεται η Επιτροπή στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
31/03/2018 00:00
06/08/2018 23:59
16/05/2018 23:59
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Συντήρηση του εξοπλισμού ακτίνων Χ στο πλαίσιο πλήρους εγγύησης (τούνελ ελέγχου με ακτίνες Χ) στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών εντός έδρας συντήρησης πυλών, κεντρικών κιόνων, ρολών και αφύλακτων διαβάσεων στο Βέλγιο
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 3
Παροχή υπηρεσιών εντός έδρας συντήρησης βιντεοπαρακολούθησης (κάμερα CCTV) και του ελέγχου πρόσβασης στο Βέλγιο
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 4
Παροχή υπηρεσιών εντός έδρας συντήρησης βιντεοπαρακολούθησης, ελέγχου πρόσβασης, αφύλακτων διαβάσεων, εσωτερικών ρολών,...
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 5
Ωριαία συντήρηση με απόδοση λογαριασμού για τις πύλες ανίχνευσης μετάλλων, πλακέτες ανίχνευσης μετάλλων και ανιχνευτών NRBC στο...
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 6
Ωριαία συντήρηση με απόδοση λογαριασμού για τον εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας στο Λουξεμβούργο
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Παρτίδα 7
Ωριαία συντήρηση με απόδοση λογαριασμού για τα έπιπλα ασφάλειας (χρηματοκιβώτια, ερμάρια ασφαλείας, θυρίδες κλειδιών και...
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2018/S 083-185975
Διορθωτικό
28/04/2018 00:00
2018/S 064-141552
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/03/2018 00:00